aktualizováno: 06.04.2024 23:51:46 

Český rybářský svaz - mistní organizace Pelhřimov

Činnost rybářské stráže MO ČRS Pelhřimov

Celkem 17 členů s krajskou působností a 3 členové s místní působností.
 •  RS s místní působností kontroluje chovné rybníky a místní revíry MO ČRS Pelhřimov
 •  RS s krajskou působností kontroluje mimo jiné revíry JčÚS a ÚN Trnávku ( patří Radě ČRS Praha)

 Nejčastější přestupky u ústních domluv
 •   menší nepořádek v místě chytání
 •   sklenice s návnadami
 •   fotografie na čl. průkazu

  Přestupky při zápisu do povolenky
 •   hrubé zanedbání pořádku v místě lovu
 •   poškozování přírody
 •   nepsání čísla revírů,      
 •   neproškrtávání dní bez úlovku
 •   nepřítomnost u prutů krátkodobá
    Odebrání povolenek
 •   noční rybolov,
 •   lov na 2 pruty + čeřen
 •   více prutů
 •   nepřítomnost u prutů dlohodobá
 •   neplatný rybářský lístek
 •   chytání v době hájení
 •   více ulovených ryb
    Pochůzky
 •   za rok 2009 provedli členové RS 348 pochůzek - což znamená 797 hodin
                                     
   Prohřešky rybářů v roce 2009
 •   uděleno 90 ústních napomenutí-nepořádek,  používání skleněných nádob, v nepořádku průkazy.
 •   uděleno 16 zápisů do povolenek –špatné zápisy, neproškrtávání dnů, nepořádek, nepřítomnost u prutů
 •   odebrány 3 povolenky za noční rybolov
 

    Další aktivity

 •   Členové RS jsou součástí rybničního odboru (14) – výlovy, patroni  rybníků
 •   Členové RS pracují jako vedoucí ryb. kroužků (3)
 •   9 členů RS  se stará o čistotu vod a o pobřežní porosty
 •   Členové se zúčastńují dalších akcí pořádaných MO ČRS Pelhřimov-Den otevřených  dveří, vánoční kapři, školení pro členy RS,     školení před výlovy, jsou součástí výboru MO, zajišťují přípravu výroční členské schůze, zajišťují pobyty dětí na ÚN Trnávka.

         

Připomínky k současnénu stavu z hlediska rybářské stráže

 •   situace  u UN Trnávka (ničení porostů na stavbu přístřešků, ohniště, okolí plné toalet. papírů, noční rybolov, příjezdy aut až k vodě nebo na pláže  
 •   chytání nástražných rybek do čeřenu – děti
 •   zvyšování agresivity rybářů vůči RS, na noční kontroly bude sjednána smlouva s Policií ČR, která bude RS doprovázet
 •   velmi malé pravomoci RS – pytláctví nebude možno trestat
 •   neustálé oddalování zavedení statutu na ÚN Trnávka  
         
                        Mgr. Miroslav Novák
                  vedoucí RS MO ČRS Pelhřimov
 
 

ODZNAK  A PRŮKAZ RYBÁŘSKÉ STRÁŽE