aktualizováno: 08.07.2024 13:46:41 

Český rybářský svaz - mistní organizace Pelhřimov

 

Vítejte u pelhřimovských rybářů.

Děkujeme za pozornost a doufáme, že Vás stránky zaujmou a naleznete zde vše, co hledáte.

 

SÁDKY - PRODEJ RYB

sádky v areálu Českého rybářského sazu má v pronájmu p. Císař (ryby neprodává ČRS)

prodej a objednávky: p. Císař - 602 403 516  nebo p. Rysl - 606 146 080


ZÁKAZ LOVU

Po dohodě se zástupci města a Jihočeským územním svazem ČRS vyhlašujeme na revíru 421 004 - Bělá 2 - rybník Stráž v úseku pláže zákaz lovu ryb. Zákaz platí do 15. září včetně.
Od roku 2025 bude tento zákaz (15.6.-15.9.) uveden přímo v popisu revíru.
Jedná se o úsek cca od veřejných záchodů po sportovní hřiště. Vyznačeno cedulemi. 
Bohužel impulsem k tomuto opatření bylo bezohledné chování některých "rybářů" k dalším lidem v tomto úseku břehu.

 


Výdej povolenek a řešení dalších členských záležitostí probíhá na rybárně U Splavu stále pravidelně každé pondělí od 15:30 do 17 hod. Platí až do odvolání. Upozorňujeme, že členská známka musí být uhrazena do konce dubna.


Důrazně žádáme všechny rybáře aby u Stráže nejezdili auty přes stezku až k vodě (cesta u železničního náspu je celkem široká pro zaparkování). Stání aut napůl na trávě a napůl na silnici, rozježděné travnaté plochy, nepořádek a další bezohlednost některých rybářů může v krajním případě vést až k ukončení rybolovu na Stráži (vypovězení smlouvy ze strany města).

ZMĚNY PRAVIDEL PRO ROK 2024
 
NEVYLEPUJE SE ČLENSKÁ ZNÁMKA 
POVOLENKA JE VE FORMÁTU A4 A NEMÁ SUMÁŘ (JIŽ SE NEBUDE VYPISOVAT PO SKONČENÍ PLATNOSTI POVOLENKY)
PRO RYBOLOV NA REVÍRECH RADY ČRS Praha -  PŘEHRADĚ TRNÁVKA (revír 421 503) NEBO NA ORLÍKU (revír 481 501) JE NUTNÉ BÝT DRŽITELEM CELOSVAZOVÉ POVOLENKY
KRAJSKÉ POVOLENKY NA OBOUCH REVÍRECH JIŽ NEPLATÍ
 
NA JIHOČESKÝCH MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRECH PŘISVOJENÍM (PONECHÁNÍM) SI DRUHÉ VYJMENOVANÉ RYBY (KAPR, AMUR, ŠTIKA, CANDÁT, SUMEC, BOLEN) KONČÍ DENNÍ LOV  
(neplatí na Trnávce a Orlíku, tam můžete pokračovat např. lovem cejnů do 7 kg, ale již nikoliv např. kaprů – limit 2ks/den platí na osobu na všech revírech celkem)
 
Další změny platné pro všechny revíry:
Amur bílý byl zařazen mezi vyjmenované druhy ryb. Přisvojené ryby osoba provádějící lov v mimopstruhovém rybářském revíru zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, název nebo číslo rybářského revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojený úlovek kapra obecného, amura bílého, štiky obecné, candáta obecného, bolena dravého, sumce velkého a ryb lososovitých zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení
Po přisvojení „ostatních druhů ryb“ bude nutné zapisovat bezprostředně druh ryby. V případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po ulovení pouze druh ryby; počet kusů a celkovou hmotnost zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.
V pstruhovém rybářském revíru bude povolen lov přívlačí od 16. 4. do 30. 11. V období od 1. září do 30. listopadu smí být nástraha opatřena pouze jedním jednoháčkem.
Do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nezahrnují karas stříbřitý, hlaváčovití (Gobiidae), sumečci (Ictaluridae) a invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu.
Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla poháněného lidskou silou s použitím 1 udice, při němž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody; jiná udice není nastražena.
Zrušení terminologie Lov na umělou mušku. Nově se používá pouze Lov muškařením.

ČLENSKÉ ZNÁMKY 2024

Dospělí - ročník 2005 a starší …. 700 Kč
Mládež - ročník 2006 - 2008 ….. 300 Kč
Děti - ročník 2009 a mladší …. 150 Kč

Členské známky od roku 2024 nebudou vylepovány - pouze elektronická evidence uhrazeného členství

Povolenka pro rok 2024 bude již ve formátu A4 bez nutnosti vyplnění sumáře po skončení jeji platnosti!


BRIGÁDY V ROCE 2024 beze změny stejné jako v roce 2023

Dospělí (muži) - 8 hodin á 125 Kč celkem 1000 Kč
Mládež 16 - 18 let a osoby nad 65 let - 4 hodiny á 125 Kč celkem 500 Kč
Ženy v naší organizaci nemají brigádnickou povinnost


ČLENSKÉ POVINNOSTI 2024 - KDY JSME PRO VÁS NA RYBÁRNĚ

úterý 2.ledna od 15:30 do 17:30
pátek 5. ledna od 15:30 do 17:30
sobota 6. ledna od 8:30 do 11:00
pondělí 8. ledna od 15:30 do 17:30
pátek 12. ledna od 15:30 do 17:30
sobota 13. ledna od 8:30 do 11:00
pondělí 15. ledna od 15:30 do 17:30 (poslední vrácení povolenky bez pokuty)
pondělí 22. ledna od 15:30 do 17:30
dále pak pravidelně KAŽDÉ PONDĚLÍ v lednu a únoru od 15:30 do 17:30
možnost vydání povolenky mimo termíny za poplatek 200 Kč/člen po dohodě s výdejci
p. Paul - tel. 723 483 995, p. Toul - tel. 606 428 608

Povolenku z roku 2023 je nutné odevzdat do 15 dnů po skončení její platnosti , tedy do 15. ledna 2023
Pozdější odevzdání je zpoplatněno částkou 200 Kč. Neodevzdání povolenky je dle stanov ČRS důvodem k nevydání povolenky na rok 2024
Povolenka s neúplně, chybně nebo zcela nevyplněným sumářem úlovků a docházek nebude přijata jako vrácená.
Povolenka přijatá poštou/vhozená do schránky– přijata jako odevzdaná pouze v případě správně vyplnění sumáře!!!
Návod je v rybářském řádu !!! Případně lze takovou povolenku přijmout za poplatek 200 Kč ( zvýšené náklady na zpracování sumáře)

CENY POVOLENEK 2024
Bohužel z rozhodnutí Rady ČRS v Praze bude pro rybaření na Trnávce a Orlíku nutná celosvazová povolenka.
Ceny všech povolenek viz obrázky.
Členská známka a brigády v naší organizací jsou pro rok 2024 beze změn.
Termíny pro vyřízení členských záležitostí a podrobné informace budou zveřejněny v nejbližších dnech.
 

 


Na rybárnu dorazila smutná zpráva!
Dnes ráno se na cestu do rybářského nebe vydal náš dlouholetý hospodář a správce pan Josef Švíka.
Děkujeme za vše a nikdy nezapomeneme!

 

*28.2.1927   †6.9.2023


 ZÁKAZ LOVU RYB

Rybník Stráž - revír 421 004 Bělá 2
 
Na Stráži stále trvá zákaz lovu ryb. Důvodem již není úhyn ryb na začátku září, ale budování cyklostezky kolem rybníka.
Na žádost zhotovitele stavby a města Pelhřimova postupně snižujeme hladinu rybníka o více než 1 metr pod kótu bezpečnostního přelivu.
Dojde tak k významnému zmenšení vodní plochy a objemu vody.
Pokles je dočasný a po provedení nezbytných prací v prostoru hráze bude rybník opět dopuštěn a dosazen rybami. A následně obnoven rybolov.
Spolupracujeme se zhotovitelem i zástupci města a společně se snažíme minimalizovat dopad na rybáře.
Všem rybářům se omlouváme za komplikace a děkujeme za pochopení.

 


ZÁKAZ LOVU RYB NA REVÍRU 421 004 - BĚLÁ 2 - rybník STRÁŹ

OD PONDĚLÍ 29. SRPNA  2022 DO ODVOLÁNÍ z důvodu kyslíkového deficituPRODEJNA RYB - NÁJEMCE SÁDEK ČRS

P. CÍSAŘ 602 403 516


POVOLENKY A ČLENSKÉ POVINNOSTI  V ROCE 2022


 

 

 


 


Žádáme všechny rybáře lovíví na revíru 421 004 Bělá 2 - rybník Stráž, aby z důvodu udržení a zlepšení kvality vody v nádrži při lovu udržovali pořádek, a vnadění prováděli v rozumné míře.
Děkujeme.

Nejen rybářům přejeme příjemné prožití vánočních dnů a klidný závěr roku. V novém roce pohodu, zdraví a radost zejména z rybářských zážitků.
Petrův zdar.

 

 

 

 


VÝROČNÍ SCHŮZE ZRUŠENA

VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI A PŘÍPADNÉMU RIZIKU NAŘÍZENÍ KARANTÉNY PRO ČLENY LOVÍCÍ ČETY ZAJIŠTUJÍCÍ VÝLOVY SE V ROCE 2020 VÝROČNÍ ČLENSKÁ CHŮZE NEUSKUTEČNÍ

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 


 


DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

 

V sobotu 5. září 2020 na rybníku Stráž

Závodů se mohou zúčastnit děti do 15 let ve 2 kategoriích:

 

ZAČÍNAJíCÍ: děti, které v r. 2020 mají nebo budou mít povolenku 1. rokem (letos chytají 1. rokem)

POKROČILÍ: děti, které měli povolenku již v předchozím roce (letos chytají 2. rokem a více)

 

ČASOVÝ PLÁN:

7:00 až 7:45 - sraz závodníků a losování míst k lovu

8:00 – začátek závodu

10:00 – konec závodu

10:30 – vyhlášení výsledků a předání cen

 

PRAVIDLA:

- závodník si před závoDem vylosuje místo k lovu

 • závod trvá 120 minut (při nepřízni počasí může být zkráceno)
 • hodnotí se každá ulovená ryba 1cm = 1 bod (ryby měří a zapisuje rozhodčí)
 • povolené způsoby lovu: plavaná, položená a feeder
 • loví se na jeden prut s jedním háčkem, krmení neomezeno
 • pomoc jiné osoby je povolena pouze v nezbytně nutných případech (závod dětí, nikoliv rodičů)
 • vítězem v každé kategorii se stává závodník s nejvyšším počtem bodů
 • nejdelší ulovená ryba bez rozdílu kategorie - POHÁR + ZVLÁŠTNÍ CENA
 • nejmenší (délkou) ulovená ryba – POHÁR + ZVLÁŠTNÍ CENA

 

Závod se uskuteční na rybníku Stráž v prostoru příjezdu a pod topoly. V této části revíru bude pro ostatní rybáře lov ryb zakázán (od 4:00 do 12:00 hod)

Pro závodníky jsou připraveny poháry, medaile a ceny.

Přihlášení a zápis závodníků je na místě před závodem.

Startovné 100 Kč (v ceně špekáček a limonáda)      

Na hojnou účast se těší pořadatelé z MO ČRS Pelhřimov

Hlavní pořadatel - kontakt:

Zdeněk Paul, tel: 723 483 995, zdenekpaul@seznam.cz


RYBÁŘSKÝ PLES - VSTUPENKY

VRÁCENÍ VSTUPENEK ZA NEUSKUTEČNĚNÝ RYBÁŘSKÝ PLES PROBĚHNE V NÁSLEDUJÍCÍCH TERMÍNECH:

PONDĚLÍ 11. KVĚTNA 2020 OD 15:30 DO 17:00

PONDĚLÍ 18. KVĚTNA 2020 OD 15:30 DO 17:00a

VRÁCENÍ PROBĚHNE NA RYBÁRNĚ U SPLAVU 1765 V PELHŘIMOVĚ (SÁDKY ZA BILLOU)

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍME NA VIDĚNOU NA DALŠÍM RYBÁŘSKÉM PLESE

Nevrácené vstupenky nelze použít na další rybářský ples!!!


PROSBA O POMOC:
Prosím poctivého nálezce, který našel rybářskou tašku s muškami a košík na muškařskou šňůru 
u rybníka Jambor (421 057 Pstružný potok 2) dnes tj. 6. 4. 2020 mezi 13 - 14 hodinou, aby se mi ozval. 
Nálezce odměním.
Zoufalý muškař. 
telefon 602 223 146

PLATNOST RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ

Rybářský lístek na Městském úřadě lze vyřídit!

Doporučujeme si vyplnit žádost předem - formulář ke stažení

Stanovisko Ministerstva zemědělství k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva:

Z důvodu omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:
 
Prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva
Osoby, jimž skončila platnost rybářského lístku po dni 1. března 2020, mohou během nouzového stavu na území České republiky vykonávat rybářské právo (lovit ryby) a prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem.
 
Neprojednání přestupků na úseku státní správy rybářství

 

Příslušné správní orgány (včetně rybářské stráže) upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný rybářský lístek podle § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), a došlo k nim po 1. březnu 2020.

 


Činnost rybářského kroužku
 
V současné době je činnost rybářského kroužku až do odvolání pozastavena. Pokud bude současný stav platný i po 15.4.2020, budou se závěrečné zkoušky pro získání povolenky řešit přes mail (podklady pro test, test) a následně bude povolenka vydána na rybárně. Průběžně budeme informovat na FB rybaripelhrimov a zde.
Děkujeme za pochopení.


INFORMACE PRO ČLENY A VEŘEJNOST

 

 • ČLENSKÉ ZÁLEŽITOSTI V PONDĚLÍ 16. BŘEZNA VYŘIZUJEME OD 15:30 DO 17:00 V KANCELÁŘI  VSTUPUJTE PROSÍM DO PROSTOR KANCELÁŘE JEDNOTLIVĚ A DODRŽUJTE ROZUMNÝ ODSTUP.
 •  PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE STEJNÝM ZPŮSOBEM BUDEME POKRAČOVAT I DALŠÍ PONDĚLÍ

 

 • VRACENÍ PENĚZ ZA VSTUPENKY NA ZRUŠENÝ RYBÁŘSKÝ PLES SE ODKLÁDÁ NA POZDĚJI, NEJDŘÍVE VŠAK PO SKONČENÍ SOUČASNÝCH OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU (KARANTÉNA V ČR) – SLEDUJTE NÁŠ WEB A FACEBOOK

 

 • ČINNOST RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ JE TAKTÉŽ AŽ DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENA

 

 

TRADIČNÍ PONDĚLNÍ PROVOZNÍ PORADY RYBNIČNÍHO ODBORU A DALŠÍCH FUNKCIONÁŘŮ ORGANIZACE SE AŽ DO ODVOLÁNÍ NEBUDOU KONAT.

PLÁNOVANÉ VÝLOVY SE TAKÉ ODKLÁDAJÍ

 NEODKLADNÉ ZÁLEŽITOSTI JE TŘEBA ŘEŠIT NEJLÉPE TELEFONICKY S HOSPODÁŘEM, PŘEDSEDOU NEBO JEDNATELEM.

 

 

V Pelhřimově dne 16. března 2020

 

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ                                                              

Zdeněk Paul, předseda MO ČRS Pelhřimov

 


OZNÁMENÍ

 

Z DŮVODU ZÁKAZU KONÁNÍ AKCÍ S ÚČASTÍ NAD 100 OSOB (NAŘÍZENÍ MINISTRA  ZDRAVOTNICTVÍ  - KORONAVIR COVID-19) PŘÍJÍMÁ VÝBOR MÍSTNÍ ORGANIZACE NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SE V SOBOTU 14. BŘEZNA 2020 NEUSKUTEČNÍ

NÁHRADNÍ TERMÍN KONÁNÍ BUDE STANOVEN AŽ PO ZRUŠENÍ VÝŠE UVEDENÉHO OPATŘENÍ

 

 

RYBÁŘSKÝ PLES 20. BŘEZNA 2020 SE RUŠÍ!!!

ZAKOUPENÉ VSTUPENKY LZE VRÁTIT NA RYBÁRNĚ

 V PONDĚLÍ 16. BŘEZNA, 23. BŘEZNA, 30. BŘEZNA

VŽDY OD 16 DO 17 HODIN

 

AKTULANÍ INFORMACE O ČINNOSTI NAŠÍ ORGANIZACE NALEZNETE TAKÉ NA INTERNETU:

WWW.CRS-PE.CZ        FACEBOOK - RYBARIPELHRIMOV


ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MÍSTNÍ ORGANIZACE PELHŘIMOV

Vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÝ PLES

V PÁTEK 20. BŘEZNA 2020 V KD MÁJ OD 20 HODIN     

HRAJE: FONTÁNA    VSTUP: 200 KČ

 

PŘEDPRODEJ PRAVIDELNĚ KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 20. LEDNA 2020

NA RYBÁRNĚ U SPLAVU OD 15:30 DO 17:00 HODIN


S velkou lítostí oznamujeme, že dne 22. ledna 2020 naše řady opustil dlouholetý předseda, hospodář, rybář a přítel, pan Milan Macura.
Ve vzpomínkách kamarádů z rybárny však zůstává navždy.
 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Výroční členská schůze naší organizace se uskuteční v sobotu 14. března 2020 od 9 hodin v pelhřimovském kině Vesmír.

Srdečně zveme všechny naše členy.


Členské povinnosti a ceny povolenek 2020

Povolenky, brigády a členské známky lze na rybárně vyřídit v následujících termínech:

Sobota 4. ledna od 8:30 do 11:00

Pondělí 6. ledna od 15:30 do 17.30

Sobota 11. ledna od 8:30 do 11:00

Pondělí 13. ledna od 15:30 do 17:30

Pondělí 20. ledna od 15:30 do 17:30

Pondělí 27. ledna od 15:30 do 17:30

Únorová pondělí taktéž ve stejném čase jako v lednu

 

ČLENSKÉ ZNÁMKY 2020

Dospělí - ročník 2001 a starší …. 500 Kč

Mládež - ročník 2002 - 2004 ….. 200 Kč

Děti - ročník 2005 a mladší …. 100 Kč

 

BRIGÁDY

Dospělí - 8 hodin á 100 Kč

Mládež 16-18 let a osoby nad 65 let - 4 hodiny á 100 Kč

Ženy v naší organizaci nemají brigádnickou povinnost

 

POVOLENKY

Povolenku z roku 2019 je nutné odevzdat do 15 dnů po skončení její platnosti , tedy do 15. ledna 2020 (možno ještě v pondělí 20. ledna 2020).

Pozdější odevzdání je zpoplatněno částkou 200 Kč. Neodevzdání povolenky je dle stanov ČRS důvodem k nevydání povolenky na rok 2020

Povolenka s neúplně, chybně nebo zcela nevyplněným sumářem úlovků a docházek nebude přijata jako vrácená.

Návod je v rybářském řádu!!!Případně lze takovou povolenku přijmout za poplatek 200 Kč ( zvýšené náklady na zpracování sumáře)

Pozor na novinky v rybářském řádu, který dostanete k zakoupené povolence!

Děkujeme všem zodpovědným rybářům za slušné chování při lovu v našich revírech a přejeme krásné chvíle u vody a bohaté úlovky.

Petrův zdarVÝDEJ POVOLENEK

Od června probíhá výdej členských i hostovacích povolenek pouze po předchozí dohodě na telefonu s výdejci:

p. Paul 723 483 995, p. Toul 606 428 608, p. Ryšánek 607 982 542

VÝDEJ POVOLENKY JE ZPOPLATNĚN ČÁSTKOU 100 Kč/povolenka

Výbor MO ČRS Pelhřimov


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Výroční členská schůze naší organizace se uskuteční v sobotu 9. března 2019 od 9 hodin v pelhřimovském kině Vesmír.

Srdečně zveme všechny naše členy. 

 


 

CENY POVOLENEK  ČLENSKÉ ZÁLEŽITOSTI 2019

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VYŘÍZENÍ ČLENSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ V LEDNU A ÚNORU 2019

středa 2. ledna od 15:30 do 17:30
sobota 5. ledna 8:30 do 11:00

pondělí 7. ledna od 15:30 do 17:30
sobota 12. ledna od 8:30 do 11:00
Dále pak pravidelně každé pondělí od 15:30 do 17:30

Přijímány budou pouze řádně vyplněné sumáře úlovků a evidence docházky. (Jinak za poplatek 100 Kč) – návod je rybářském řádu

Členská známka 2019 děti (2004 a mladší) 100 Kč
Členská známka 2019 mládež (2001,2002,2003) 200 Kč
Členská známka 2019 dospělí (2000 a starší) 500 Kč
Brigády beze změn
Ceny povolenek viz obrázek příspěvkuJSME NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/rybaripelhrimov/

Tam nyní naleznete všechny důležité aktuality. Staňte se fanouškem naší stránky a budete vše vědět jako první.


ZMĚNA DOBY LOVU

V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla  publikována ve Sbírce zákonů pod  č. 25/2018 Sb.  v částce 14, která vyšla  19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018. 

 

Drobná, ale důležitá změna v rybářském řádu:

Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, bolen, candát, sumec, štika, lipan, pstruh obecný, pstruh duhový, siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v oddílu II povolenky k lovu.


VÝDEJ KAPRŮ Z PLESU

Z důvodu špatných povětrnostních podmínek (LED NA RYBNÍCÍCH) se výdej kaprů vyhraných na rybářském plese odkládá na 6.a 7.dubna 2018

Za vzniklé komplikace se omlouváme

Výbor MO ČRS Pelhřimov


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Výroční členská schůze naší organizace se letos koná v sobotu 24. března od 9 hodin v pelhřimovském kině.

Letošní schůze je volební. Srdečně zveme všechny naše členy.


RYBÁŘSKÝ PLES MO ČRS PELHŘIMOV

16. BŘEZNA 2018 OD 20 HOD V KD MÁJ PELHŘIMOV

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 22. LEDNA 2018 NA RYBÁRNĚ U SPLAVU

BUDOVA MO ČRS PELHŘIMOV ZA BILLOU

PŘEdPRODEJ BUDE PRAVIDELNĚ KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 15:30 DO 17:30 HODIN – P. STRNAD

HRAJE FONTÁNA         CENA VSTUPENKY 200 KČ


ÚŘEDNÍ HODINY PRO VÝDEJ A VRACENÍ POVOLENEK V LEDNU A ÚNORU 2018

ÚTERÝ 2. LEDNA 2017 OD 15:30 DO 17:30

SOBOTA  6. LEDNA OD 8:30 DO 11:00

PONDĚLÍ  8. LEDNA OD 15:30 DO 17:30

SOBOTA 13. LEDNA OD 8:30 DO 11:00

DÁLE PAK PRAVIDELNĚ KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 15:30 DO 17:30

PŘÍJÍMÁNY BUDOU POUZE ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ SUMÁŘE ÚLOVKŮ A DOCHÁZKY

ČLENSKÁ ZNÁMKA 2018 DĚTI (2003 A MLADŠÍ)  100 KČ

ČLENSKÁ ZNÁMKA MLÁDEŽ (2000,2001,2002) 200 KČ

ČLENSKÁ ZNÁMKA DOSPĚLÍ (1999 A STARŠÍ) 500 KČ


DŮLEŽITÉ ZMĚNY PRO ROK 2018

VŠECHNY REVÍRY ČRS

Celkový denní úlovek lína obecného je omezen na 4 kusy.
Do rybářského řádu se vrací explicitní zákaz podsekávání ryb.

Cena členské známky pro dospělé ze zvyšuje na 500 Kč.

JIHOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ:

V roce 2018 je zavedena horní míra kapra (K70) na všech revírech .
Na mimopstruhových revírech je upřesněna definice lovu muškařením a na umělou mušku.
Nově se otevírají MP revíry Lhotecký (24ha, oblast Trhových Svinů), pískovna Malíkov (2,9 ha) a do začátku sezony bude vyhlášen další revír na nově zakoupeném 2,9 ha rybníku v oblasti Milevska.
Na ÚN Lipno a ÚN Hněvkovice jsou pro sezony 2018 a 2019 schváleny výjimky MZe pro 24 hodinový rybolov na vymezených částech nádrže (bližší informace v popisech revírů).
Pro rok 2018 se zvyšuje cena územních povolenek JČ ÚS pro dospělé o 100 Kč (1500 Kč MP povolenka, 1600 Kč P povolenka).

REVÍRY RADY ČRS (TRNÁVKA, ORLÍK):

Pro revíry ÚN Orlík, ÚN Trnávka a Veslařský kanál Račice platí, že při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.
Pro revír ÚN Orlík je rozšířena výjimka pro 24 hodinový rybolov i na měsíc září (nově tedy v období 16.6. – 30.9.).


 

VRACENÍ POVOLENEK - SUMÁŘŮ

Povolenky - sumáře úlovků budou v prosinci vybírány v pondělí 11. a 18. prosince 2017 na rybárně od 16 do 17 hodin.

Přijímány budou pouze řádně vyplněné sumáře. Návod k vyplnění je součástí rybářského řádu (BPVRP).

Špatně vyplněný nebo nevyplněný sumář bude také přijat, ale s poplatkem 100 Kč/ks.

(Viz rozhodnutí Vyroční členské schůze MO ČRS Pelhřimov v roce 2016)

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2017

Omlouváme se všem zájemcům o tuto tradiční akci, ale z organizačních důvodů se v letošním roce uskuteční pouze dopolední část pro děti ze škol a školek. Odpolední část pro veřejnost se letos bohužel nekoná. Děkujeme za váš zájem a věříme, že v příštím roce bude zase vše při starém.

PS: Pro děti se den otevřených dveří koná v pátek 24. listopadu od 8 do 12 hodin. Informaci již mají k dispozici všechny školy a školky v Pelhřimově a okolí.


RYBÁŘSKÝ KROUŽEK 2017

 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁKŮ A JUNIORŮ V RYBOLOVNÉ TECHNICE 2017

Naše organizace je pořadatelem letošního Mistrovství ČR žáků a juniorů v RT.

Přijďte se podívat a podpořit naše závodníky.

PROPOZICE


DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA STRÁŽI 2017

Všichni jste srdečně zváni.

PROPOZICE

 


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE:
Výroční členská schůze se v letošním roce uskuteční v sobotu 11. března od 9 hodin v restauraci U Podkovy (Křemešnická ulice v pelhřimově - budova Alfatexu)
Srdečně zveme všechny členy.

RYBÁŘSKÝ PLES

Tradiční rybářský ples se koná v pátek 17. března od 20 hodin v KD Máj Pelhřimov. Předprodej lístků bude zahájen v pondělí 23. ledna od 15:30 do 17:30 na rybárně MO ČRS Pelhřimov. Poté pravidelně každé pondělí stejně. Cena lístku 200 Kč. Hraje Fontána.

 


 

POVOLENKY, BRIGÁDY, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2017

 

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VYŘÍZENÍ ČLENSKÝCH POVINNOSTÍ V ROCE 2017 – leden, únor

Pravidelně každé pondělí od 15:30 do 17:30 hodin

Sobota 7. ledna 2017 od 8:30 do 11:00 hod

Sobota 14. ledna 2017 od 8:30 do 11:00 hod

 

Upozorňujeme na povinnost vrátit starou povolenku do 15 dnů po skončení její platnosti

Řádně vyplněný sumář úlovků a docházek je podmínkou k odevzdání staré povolenky (návod v ryb. řádu)

Přijímány budou pouze řádně vyplněné sumáře.

Špatně vyplněný nebo nevyplněný sumář bude také přijat, ale s poplatkem 100 Kč/ks.

(Viz rozhodnutí Vyroční členské schůze MO ČRS Pelhřimov v roce 2016)

 

Dle nových stanov ČRS se prodlužuje doba pro zaplacení členské příspěvku do konce dubna

Cena brigád a členských příspěvků pro rok 2017 nezměněna.

 

 


VRACENÍ POVOLENEK - SUMÁŘŮ

Povolenky - sumáře úlovků budou v prosinci vybírány každé pondělí na rybárně od 16 do 17 hodin.

Přijímány budou pouze řádně vyplněné sumáře.

Špatně vyplněný nebo nevyplněný sumář bude také přijat, ale s poplatkem 100 Kč/ks.

(Viz rozhodnutí Vyroční členské schůze MO ČRS Pelhřimov v roce 2016)


ZÁHÁJENÍ ČINNOSTI RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU

Rybářský kroužek v Pelhřimově zahají svou činnost ve středu 14. září 2016 informační schůzkou od 15 hodin na ZŠ Komenského. Sraz je u vchodu do šaten. Přihlášky a další informace na tel. 723 483 995 - p. Zdeněk Paul.


POZOR - ZMĚNA PRAVIDEL LOVU

Na základě usnesení konference JčÚS ČRS dne 14.6.2016 pozbývá platnosti verze bližších podmínek ČRS JčÚS o Uchovávání ulovených ryb - do konce zákonem stanovené denní doby lovu.

Dne 15.6.2016 nabývá platnost bližších podmínek na revírech ČRS JčÚS dle § 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb . číslo VIII. Uchovávání ulovených ryb.

S doplněním : Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku. Pokud lovící uchovává ryby ve vezírku i mimo povolenou dobu lovu, je povinen ho označit štítkem se svým jménem a adresou. Nástražní rybky je možné uchovávat v k tomu účelu určené nádobě (řízkovnici), jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 40 cm. Haltýře jsou zakázány!


Úspěch v rybolovné technice

O druhém červnovém víkendu se děti z rybářského kroužku místní organizace Českého rybářského svazu v Pelhřimově zúčastnily Mistrovství ČR v rybolovné technice.
Rybolovná technika patří mezi velmi zajímavé rybářské sporty a v letošním roce přilákala na juniorské mistrovství do Velkých Pavlovic celkem 71 mladých rybářů a rybářek.
Pelhřimovská výprava ještě před mistrovstvím bohužel díky marodce poněkud oslabila, ale bez nadějí na úspěch nezůstala. Ve složení Kateřina Bílková, Aleš Křížek a Jakub Tomíšek získala několik hodnotných úspěchů. Jakub Tomíšek získal se stal Mistrem ČR v disciplíně Muška dálka a celkově v kategorii žáků obsadil 4. místo. Aleš Křížek získal stříbrnou medaili v disciplíně Arenberg (hody na přesnost) a v kategorii juniorů skončil na 15. místě. Také byl členem týmu Jihočeského územního svazu, který vybojoval 2. místo v soutěži družstev juniorů.
Velkým a milým překvapením byl výkon Kateřiny Bílkové v kategorii žákyň. Kateřina získal titul mistryně ČR v disciplíně muška skish a zátěž dálka a  bronzovou medaili v disciplíně zátěž skish. Jejím největším úspěchem se ale stalo celkové vítězství ve víceboji. Také společně s Kateřinou Roblovou vyhrala soutěž družstev dívek. Zúročila tak poctivou jarní přípravu a má výborně našlápnuto k dalším povedeným závodům.
Gratulujeme všem našim závodníkům k výborným výsledkům a držíme palce do následujících  závodů v letošní sezoně.

Mistryně republiky v kategorii žákyň - Kateřina Bílková


 

Dětské rybářské závody na Stráži 2016

Za pěkného počasí a slabší aktivity ryb jsme v neděli 29. května 2016 pro děti uspořádali tradiční rybářské závody na rybníce Stráž. Celkem 34 mladých rybářů a rybářek bojovalo o hodnotné ceny a poháry, které věnovala naše organizace.

Ne všem se podařilo ulovit rybu, ale cena byla připravena pro každého a všichni odcházeli spokojení. Za rok zase na viděnou u Stráže.

Děkujeme také za příspěvek do cen následujícím firmám: U kapříka a Vestf-Fishing.


NOVELA VYHLÁŠKY K ZÁKONU O RYBÁŘSTVÍ:

Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přinášíme vám úplné znění vyhlášky s vyznačením změn a upozorňujeme na nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti (s výjimkou ustanovení § 10 Rybářský lístek, které nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2017):

 • zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech,
 • kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince,
 • hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

Při lovu ryb od 16. června 2016 respektujte uvedené změny a mějte na paměti, že v rybářském řádu, který je součástí soupisů rybářských revírů je samozřejmě  uvedena původní úprava.

David Zdvořáček, právník Rady


ZMĚNA VÝDEJNÍ DOBY POVOLENEK:

Termíny pro výdej povolenek v květnu 2016:

pondělí 2.5., pondělí 16.5., pondělí 30.5.

V dalších měsících pouze po telefonické domluvě s výdejcem p. Ryšánkem na tel. 607 982 542.


 
JIHOČESKÝ HALOVÝ POHÁR V RYBOLOVNÉ TECHNICE:
V sobotu 5. března 2016 uspořádala naše organizace 3. závod Jihočeského halového poháru v rybolovné technice. V tělocvičně ZŠ Nová Cerekev sešlo 44 závodníků, převážně dětí. V 7 kategoriích se soutěžilo nejen o stupně vítězů, ale také o pěkné ceny. Děti z našeho rybářského kroužku získaly celkem 5 medailí a náš tým vyhrál soutěž družstev.
Gratulujeme našim závodníkům k pěkným výsledkům.
 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE:
Výroční členská schůze se v letošním roce uskuteční v sobotu 12. března od 9 hodin v restauraci U Podkovy (Křemešnická ulice v pelhřimově - budova Alfatexu)
Srdečně zveme všechny členy.

RYBÁŘSKÝ PLES

Tradiční rybářský ples se koná v pátek 18. března od 20 hodin v KD Máj Pelhřimov. Předprodej lístků bude zahájen v pondělí 1. února od 15:30 do 17:30 na rybárně MO ČRS Pelhřimov. Poté pravidelně každé pondělí stejně. Cena lístku 200 Kč. Hraje Fontána.


Ceník povolenek pro rok 2016 v pdf ke stažení

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VYŘÍZENÍ ČLENSKÝCH POVINNOSTÍ V ROCE 2016 – leden, únor

Pravidelně každé pondělí od 15:30 do 17:30 hodin – povolenka je připravena k vyzvednutí další pondělí

Sobota 2. ledna 2016 od 8:30 do 11:00 hod - povolenka k vyzvednutí na počkání

Sobota 9. ledna 2016 od 8:30 do 11:00 hod - povolenka k vyzvednutí na počkání

 

Členská známka 2016 - dospělí 400 Kč, mládež 16-18 let 200 Kč, děti 100Kč

Brigády 2016 - 8 hodin á 100 Kč, tedy celkem 800 Kč

Ceny povolenek pro ZTP v roce 2016

Od roku 2011 platí  sleva na roční územní povolenky pouze pro držitele průkazů ZTP/P.

 Při výdeji těchto povolenek je nutné doložit výdejně kopii průkazu a ty přiložit k závěrečnému vyúčtování.


POKYNY K VRACENÍ ÚLOVKOVÝCH LÍSTKŮ

UPOZORŇUJEME VŠECHNY NAŠE ČLENY, ŽE JEDNOU Z POVINNOSTÍ JE VRÁCENÍ EVIDENCE DOCHÁZKY A ÚLOVKŮ VČETNĚ VYPLNĚNÉHO SUMÁŘE DO 15 DNÍ PO SKONČENÍ PLATNOSTI POVOLENKY.

PŘIJÍMÁNY BUDOU POUZE SPRÁVNĚ VYPLNĚNÉ A VČAS ODEVZDANÉ – nesplnění této povinnosti je důvodem k nevydání nové povolenky k lovu ryb

TO ZNAMENÁ: PROŠKRTANÉ PRÁZDNÉ ŘÁDKY V EVIDENCI DOCHÁZEK I V SUMÁŘI, SPRÁVNĚ UVEDENÉ NÁZVY A ČÍSLA REVÍRŮ, SEČTENÉ KUSY A HMOTNOST RYB, SEČTENÉ DOCHÁZKY NA JEDNOTLIVÝCH REVÍRECH A CELKEM – PODROBNÝ NÁVOD UVEDEN V BPVRP (RYBÁŘSKÝ ŘÁD)


 

   

MISTROVSTVÍ SVĚTA V RYBOLOVNÉ TECHNICE 9. - 12. 7. 2015 v Tolminu

Hned trojnásobné zastoupení na této akci měla naše organizace.

Letošního juniorského Mistrovství světa v RT ve slovinském Tolminu naší organizaci reprezentovali Iva Zelenková, Tomáš Buřič a Jirka Mastný (pořadí dle foto zleva). Celá česká juniorská reprezentace se sešla v Tolminu již v pondělí před mistrovstvím na soustředění. Ve čtvrtek byla soutěž slavnostně zahájena a pátek byl 1. soutěžním dnem. Pelhřimovští závodníci proměnili 4 účasti ve finálech na 2 medaile. Střibro za mušku skish bral Tomáš Buřič, bronz za arenberg Iva Zelenková. V sobotu se pokračovalo disciplínou skish. Dvojnásobná pelhřimovská účast ve finále se přetavila ve stříbrnou medaili pro Ivu Zelenkovou. Iva dosáhla stejného výsledku jako vítězka, ale bylo půl vteřiny pomalejší. Pátá, poslední disciplína nebyla pro naše závodníky štastá. Do finále postoupil jen Jirka Mastný, ale medaili nezískal. Iva ztratila průběžné celkové 2. místo a Tomáš se zachraňoval pouze krátkým hodem pro výsledek družstva.

Celkově v pětiboji Tomáš Buřič skončil na celkovém 11. místě, Jirka Mastný byl 12. Iva Zelenková obsadila ve své kategorii 5. místo. Kluci byli také členy českého družstva juniorů, které skončilo na 2. místě. Velký úspěch si ale přidala do své sbírky Iva. Společně s Kateřinou Markovou vyhrála soutěž družstev juniorek a odvezla si tak z Tolminu kompletní sadu medailí.

Všem třem jménem organizace děkujeme za přípravu na závod i dosažené výsledky.

výbor MO

výsledková listina k nahlédnutí

DODATEK K RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU

Upozorňujeme členy na dodržování pravidel lovu ryb uvedených v dodatku k rybářskému řáídu 2014-2015. Tento dodatek je nedílnou součástí povolenky. Pokud někdo z nějakého důvodu dodatek nemá, tak je k dispozici každé pondělí na rybárně.

V nejbližším okolí jde zejména o horní míru kapra K -70 na revírech 421 087 Žirovnička 3 (pouze velké jezero - Valcha) a 421 086 Žirovnička 2 (celý revír)

 
ZÁKAZ LOVU RYB - 421 003 KULÍKŮV RYBNÍK
Jihočeský územní svaz a MO ČRS Pelhřimov vyhlašují na revíru 421 003 Kulíkův rybník zákaz lovu ryb.
Platnost zákazu je od pondělí 8. června 2015 do odvolání. Důvodem zákazu je chystané vypuštění rybníka a následná realizace odbahnění.
 
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA STRÁŽI 2015
Dětské rybářské závody na rybníce Stráž se letos uskuteční v neděli 6. června dopoledne.
ZLATO PRO MLADÉ RYBÁŘE
Vítězné družstvo - zleva: Buřič Tomáš, Mastný Jiří, Křížek Aleš, Zelenková Iva
 
Družstvo Pelhřimov A sportovního rybářského kroužku naší organizace v sobotu vyhrálo jarní kolo Ligy mládeže v rybolovné technice.
Pořadatelé z Frýdlantu připravili pěkný závod pro 15 družstev z celé ČR. Naše družstvo s každou disciplínou zvyšovalo svůj náskok na průběžné čelní pozici a nakonec s celkovým náskokem 132 bodů na Kroměříž jednoznačně zvítězilo. Pozadu nezůstalo ani družstvo Pelhřimov B, které ač tříčlenné, obsadilo krásné 10. místo. Báječný výsledek na začátku venkovní sezony v rybolovné technice.
Držíme palce do dalších závodů.

Na revíru 421 004 Bělá 2 ( rybník Stráž ) platí od 16.6.2015 do 31.12.2015 (včetně) hájení dravých ryb, jmenovitě štiky, candáta a sumce.

Zároveň platí zákaz lovu na živou, či mrtvou rybku a zákaz lovu přívlačí.

JČÚS ČRS České Budějovice


Výbor MO ČRS oznamuje členům organizace:

 

VÝDEJ POVOLENEK V MO ČRS PELHŘIMOV – DUBEN A NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍCE

DUBEN: každé pondělí

KVĚTEN: 11. a 25. května 2015

ČERVEN: 8. června a 22. června 2015

ČERVENEC, SRPEN: Pouze po dohodě s výdejcem p. Ryšánkem na tel. 607 982 542

V těchto měsících bude výdej možný pouze za administrativní poplatek

100 Kč /povolenka (doporučujeme využít termíny v předchozích měsících)


 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Oznamujeme všem členům, že výroční členská schůze se uskuteční
v sobotu 28. března 2015 od 9 hodin v KD máj Pelhřimov.


RYBÁŘSKÝ PLES 2015
Rybářský ples se koná v pátek 20. března 2015 v kulturním domě Máj v Pelhřimově od 20 hod. K tanci a poslechu hraje FONTÁNA.
Vstupenky je možno zakoupit každé pondělí na rybárně (budova MO ČRS Pelhřimov- sádky prodej ryb) od16 do 18 hod u pana Strnada.

Dodatek k Bližším podmínkám platným na revírech JčÚS ČRS České Budějovice pro rok 2015 ve formátu pdf image.

POVOLENKY, BRIGÁDY, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2015

Vážené rybářky a rybáři,

V roce 2015 přechází naše místní organizace k novému způsobu vydávání povolenek v online informační systému LIPAN. Cílem této změny je zpřehlednění a zrychlení výdeje povolenek, jejich evidence a také průběžná aktualizace členské základny (převodky, zadržené povolenky, duplicitní členství apod.)

Informační systém Lipan je již zavedený a osvědčený v několika územních svazech Českého rybářského svazu. Samozřejmě každá změna a novinka může přinést i komplikace. Věříme, že se tak nestane, ale předem děkujeme za vaši trpělivost.

Pro zlepšení možností vyřízení členských záležitostí jsme se rozhodli vyjít rybářům vstříc a nově na zkoušku jsme mimo tradičních pondělků přidali v lednu dva nové výdejní termíny.

 

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VYŘÍZENÍ ČLENSKÝCH POVINNOSTÍ V ROCE 2015 – leden, únor

Pravidelně každé pondělí od 15 do 17:30 hodin – povolenka je připravena k vyzvednutí další pondělí

Sobota 3. ledna 2015 od 8:30 do 11:00 hod - povolenka k vyzvednutí na počkání

Sobota 10. ledna 2015 od 8:30 do 11:00 hod - povolenka k vyzvednutí na počkání

 

Upozorňujeme na povinnost vrátit starou povolenku do 15 dnů po skončení její platnosti

Řádně vyplněný sumář úlovků a docházek je podmínkou k odevzdání staré povolenky (návod v ryb. řádu)

Dle nových stanov ČRS se prodlužuje doba pro zaplacení členské příspěvku do konce dubna

Cena brigád a členských příspěvků pro rok 2015 nezměněna , povolenky na www.crs-pe.cz

 


 


CENY POVOLENEK PRO ROK 2015
 

 


DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

V neděli dne 25. května 2014 pořádáme na rybníku Stráž dětské rybářské závody.

Srdečně zveme všechny malé rybáře a rybářky.

PROPOZICE závodu


JARNÍ VYSAZENÍ DO REVÍRŮ

Oznamujeme jarní vysazení kaprů do našich revírů. V sobotu 29. března doputovalo do rybníků Stráž, Kulíkův a Mlýnský nezanedbatelné množství pěkných kaprů z našeho chovného rybníka Dolní Medenice.

Přejeme dobré úlovky a hezké chvíle na břehu našich revírů

Výbor MO ČRS Pelhřimov


POZVÁNKA NA ZÁVODY

MO ČRS Žirovnice zve všechny zájemce na rybářské závody, které pořádá 10. května 2014

DALŠÍ INFORMACE - ODKAZ


JARNÍ HALOVÝ ZÁVOD V RYBOLOVNÉ TECHNICE
V sobotu 1. března 2014 uspořádala naše organizace v tělocvičně ZŠ Nová Cerekev tradiční závod v rybolovné technice, v disciplínách arenberg a skish. Celkem 57 závodníků z 9 organizacích soutěžilo v kategoriích jednotlivců i družstev. Domáci pelhřimovští závodníci  a zejména závodnice dosáhli skvělých výsledků.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší organizace nejenom v tomto závodě..
 

PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ ÚLOVKŮ NA REVIRECH ZA ROK 2013


ODEVZDÁNÍ SUMÁŘŮ ÚLOVKŮ, PLATBA ČLENSTVÍ, ZAKOUPENÍ NOVÉ POVOLENKY
Termíny pro odezvdání sumářů úlovků (povolenek 2013) jsou : pondělí 6. ledna 2014, pondělí 13 ledna 2014 a pondělí 20. ledna 2014, vždy od 15 do 18 hodin.
Návod na vyplnění sumáře je uveden Soupisu revírů a BPVRP (rybářský řád).
Povinost zaplatit členský příspěvek je do konce února 2014 (ceny nezměněny)
Ceník povolenek je ke stažení níže
Počet a hodnota brigádnických hodin je stále 8 hodin á 100 Kč (mládež 4 hodiny, ostatní úlevy také beze změn)
Členský příspěvek a zakoupení povolenky lze vyřídít  pravidelně každé pondělí od 15 do 18 hod.
Nyní z kraje roku v době největšího náporu je nová povolenka hotová a připravená k vyzvednutí následující pondělí po zaplacení.

CENÍK POVOLENEK PRO ROK 2014

ZDE KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF

Základní a důležité změny pro rok 2014:
1. Roční MP i P povolenky pro dospělé se zdražují každá o 100,-Kč.
2. Ruší se místní povolenky a některé druhy krátkodobých a dětských povolenek.
3. Naopak platnost zbývajících krátkodobých a dětských povolenek se prodlužuje.
4. Opětovně se zavádí limit 50ks ušlechtilých ryb na jednu roční územní mimopstruhovou povolenku.
5. Limit 50kusů lososovitých ryb na jednu roční územní pstruhovou povolenku zůstává v platnosti.
6. Pokud má někdo z rybářů potřebu odnést si v průběhu roku více ryb, než stanovují uvedené limity, může si zakoupit další povolenku a pokračovat v rybolovu.

7. Na revírech Jihočeského územního svazu  je stanovena nově nejmenší lovná míra okouna říčního na 20 cm.

8. Rada ČRS Praha nedostala povolení pro lov NONSTOP na revíru 421 503 ÚN trnávka pro rok 2014, 2015 (Na základě rozhodnutí MZe ČR, č.j. 32494/2013-MZE-16231 z 16.8.2013)

9. Stále platí zákaz lovu dravých ryb na rybníku Stráž (viz. popis revíru 421 004 Bělá 2)

Pokud jsou mezi Vámi tací rybáři, kteří limit 50kusů ušlechtilých ryb na územní MP povolenku každoročně překračují, doporučujeme Vám zakoupit si rovnou povolenku CELOSVAZOVOU, na kterou se tento limit nevztahuje.

Výbor MO ČRS Pelhřimov 
 
 
                                                       
 

 

 Návštěvnost:   |   Mapa stránek