aktualizováno: 08.07.2024 13:46:41 

Český rybářský svaz - mistní organizace Pelhřimov

Historie

Pelhřimovský "Klub" rybářů, nebo chcete-li dnes pelhřimovská místní organizace ČRS prošla řadou úspěchů, ale i nezdarů. Časem přibývalo členů, ale i úkolů.

V roce 1920 to byla v Pelhřimově schůzka několika přátel  rybářského sportu. Nová organizace dostala do vínku název "Sportovní rybářský klub v Pelhřimově". Těch členů bylo tenkrát dvacet. Větší rozvoj organizace nastal v roce 1925. Od města byly zakoupeny dvě louky a na nich obnoveny rybníky. Klub získal i poměrně velký rybník v okolí města - Stráž. Majetek narůstal, ale narůstaly i dluhy organizace. Nevyhnuly se jí ani problémy s úhynem ryb. V roce 1936 se "Klub" dostává do velkých finančních obtíží a dochází k jeho likvidaci.

Ihned na jaře roku 1936 se v Pelhřimově utváří "Rybářské družstvo". Mělo však jen 12 členů. Toto družstvo však nemohlo uspokojovat rybářské sportovní zájmy, protože se zaměřilo pouze na chov ryb pro tržní účely.

Psal se smutný válečný rok 1940, kdy se s problémy shromažďování v protektorátu, ale s opětným zájmem se sešlo 25 zájemců o obnovení činnosti "Klubu". Přes potíže se obnovení podařilo. Události po druhé světové válce přinesly do života rybářů řadu hospodářských změn. V roce 1947 měl "Klub" již 55 členů. Podle celostátního upřesnění byl tu již název "Lidový rybářský spolek v Pelhřimově." To byl rok 1952. Byl tu samozřejmě rok 1948, rok 1957, kdy došlo k přejmenování spolku na  Československý svaz rybářů, potom rok 1968 a federalizace našeho státu - a je tu Český rybářský svaz. Nebyla to ani pro rybáře lehká léta.

Členská základna se rozrůstala. V roce 1952 to bylo 187 členů, v roce 1970 již 249 členů. Je to doba zásahů tehdejšího politického systému, ale v organizaci rybářů dále pracovalo množství dobrovolných funkcionářů. Dělají vše pro to, aby v zájmové činnosti uspokojili teď již stovky členů. Zastavíme-li se na chvíli v jihovýchodní části města u říčky Bělé, vyrostl tam v letech 1984 - 1986 poctivou prací rybářů hospodářský areál pelhřimovské organizace včetně sádek. Jsou tu klubovny, správní místnosti, sklady, garáže a dílna. Dnes je plně v majetku místní organizace.